۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

به یاد آن که تسلیم نشد


 آرش واحدی پسر 17 ساله تهرانی به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. ماجرا در روزی از روزهای تعطیل به مناسبت سالگرد ارتحال خمینی شروع شد. اواسط خرداد ماه امسال، آرش در پارک با یک شیشه مشروب الکلی دستگیر میشود. در درگیری لفظی، مامورین به اعتقادات او مشکوک میشوند وبه خاطر پافشاری آرش بر حرفها و عقایدش، روانه زندانش میکنند. کتابهای یافت شده در منزل وی از جمله آیات شیطانی و چند کتاب از مارکس و داروین ضمیمه پرونده میشود تا قاتلان بساط خونریزی را جور کنند. آرش واحدی از پیشنهاد برگشت به اسلام و اظهار پشیمانی شجاعانه خودداری کرد و حکم قاضی بیرحم جامه عمل پوشید. آرش قبل از اجرای حکم آرش ناپدید شده بود. وکیلش هیچ اثری از او در زندانهای جمهوری اسلامی پیدا نکرد. حتی با مراجعه به دادگاه جواب منفی گرفت و هیچ نامی از او در پروندهها یا رایانههای قوۀ قضائیه نیافت. پس از گذشت چند هفته از گم شدن آرش از پزشکی قانونی خبر میرسد که جنازه او مدتهاست در سردخانه پزشکی قانونی است و از خانواده آرش میخواهند تا جنازه را تحویل بگیرند. آرش واحدی را در نیمۀ اول مهر ماه به قتل رساندند. او در برابر بیعدالتی زانو خم نکرد و زمانی به زمین افتاد که دیگر مرده بود. آرش و امثال آرش همیشه در خاطره ما زنده خواهند ماند تا محکمتر در مسیر سرنگونی رژیم قدم بگذاریم.
«آتش»

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر