۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

«به جهنم خوش آمدید»!
                    گزارش ارسالي به نشريه آتش از تظاهرات ضد نشست جي 20 درهامبورگ آلمان

از نشریه آتش - شماره 69

در روزهای 7 و 8 جولای 2017 (16 و 17 تیر 1396) سران بیست قدرت اقتصادی و سیاسی جهان و رؤسای بانکهای بزرگ بینالمللی و رهبران تعدادی از کشورهای مهمان در یازدهمین اجلاس گروه 20 (G20) در هامبورگ آلمان دور هم جمع شدند. جی20 یکی دیگر از نهادهای اجماع و رایزنی سران قدرتهای امپریالیستی و کاپیتالیستیِ حاکم بر جهان است تا بر سر چگونگی پیشبرد این نظام بینالمللی بهرهکشی و ستم بر مردم، همفکری کرده و رقابت و کشمکشهای درونیشان [که ناشی از ذات سیستم سرمایهداری است] را چارهجویی کنند. پیام رهبران جی20 به اکثریت مطلق مردم جهان این بود به جهنمی که نظام سرمایهداری برایشان ساخته و خواهد ساخت خوش آمدهاند!
به روی یکی از دیوارهای شهر هامبورگ خطاب به سران جی20 نوشته شده بود: «تصمیمات امروز شما، فجایع فردای زندگی ما است». از مدتها پیش از آغاز به کار این نشست، احزاب، سازمانها و گروههای کمونیست، انقلابی و مترقی از کشورهای مختلف و شهرهای گوناگون آلمان برای رویارویی و اعتراض به این نشست تدارک دیده و خلق افکار کرده بودند. بنا بر اعلام رسانههای دولتی مثل «دویچه وله» (صدای آلمان)، بیش از صد هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند که شامل طیف وسیعی از نیروهای سیاسی مانند کمونیستها، آنارشیستها، فمنیستها، فعالین حفظ محیط زیست، فعالین جنبش کوئیر و ال.جی.بی.تیها، تشکلهای دانشجویی، سندیکاهای کارگری، فعالیت ضد جنگ، مدافعین حقوق پناهندگان و مهاجرین و غیره میشدند. فضای عمومی شهر هامبورگ عمدتاً علیه این نشست بود و پرچمها، شعارها و پوسترهایی مثل «جی20 به هامبورگ خوش نیامدید»، «fuck G20»، «نه به جی20»، «هامبورگ جای سران جی20 نیست» و غیره بر پنجره بسیاری از مغازهها و خانهها و در و دیوار محلات آویزان بود. حال و هوای هامبورگ با همیشه فرق داشت و شور و انگیزه برای اعلام مخالفت و انزجار از پلشتیها و کثافتهای سیستم سرمایهداری در خیلیها دیده میشد. شبها خیابانها، محلِ شعار و تظاهرات، بحث و گفتوگو و شادی و رقص و ترانه علیه نظام سرمایهداری بود. بالا رفتن روحیۀ عمومی در اثر یک مبارزۀ جمعی با قدرتهای حاکم در خیلیها احساس میشد. چندین تظاهرات وسیع که تعداد شرکتکنندگان در برخی از آنها به 40 تا 80 هزار نفر میرسید برگزار شد. یکی از تظاهراتهایی که بهشدت مورد هجوم پلیس قرار گرفت و به درگیری میان پلیس و مردم منجر شد؛ «به جهنم خوش آمدید!» نام داشت. پیام روشن بود: مقاومت و اعتراض مردمی، هامبورگ را برای جنایتکاران و اوباش عضو جی 20 به جهنم تبدیل خواهد کرد و آنها و نظام تولیدی- اجتماعیشان حق ندارند برای گسترش بیشتر فقر و فلاکت در جهان، برای نابودی بیشتر محیط زیست، برای افزایش شمار بی‌‌خانمانها و مهاجرین، برای بردگی بیشتر زنان، برای افزایش تعداد کودکان کار، برای ترویج بیشتر دین و خرافه و جهل، برای جنگافروزی و آدمکشی بیشتر دور هم جمع شده و تصمیمگیری و رایزنی کنند.
در طرف مقابل، دولت آلمان تمام امکاناتش را برای جلوگیری از برگزاری مقاومت و مبارزه علیه این نشست به کار گرفت. اجازۀ دایر کردن کمپ واحد و مشترک به معترضین داده نشد. پلیسِ امپریالیسم آلمان 20 هزار نیرو از شهرهای مختلف در هامبورگ مستقر کرد و حتی گفته میشد از دانمارک نیرو به هامبورگ آوردهاند. پلیس در همهجا تلاش داشت فضای رُعب و وحشت ایجاد کند. ماشینهای غولپیکر آبپاش و نفربَرهای «ضد شورش» مدام در شهر رژه میرفتند. یگانهای مسلح پلیس در اکثر خیابانها مستقر بودند و در ورودی پارکها، کولهپشتیها و کیفهای مردم را میگشتند تا مانع از ورود چادر برای زدن کمپ بشوند. پلیس، اتوبانهای منتهی به هامبورگ را بسته بود تا مانع از ورود تعداد بیشتری از معترضین به شهر شود. تقریبا 20 ساعت در شبانه روز چندین هلیکوپتر مدام در آسمان در پرواز بودند و بهواقع هدفی جز ایجاد ترس نداشتند. رسانههای خبری و تصویری امپریالیسم آلمان مدام با منتشر کردن تصاویری از آتشسوزی، تظاهرکنندگان را به آشوبطلبی و خشونت متهم میکردند که «فقط جنون، خون و تخریب میخواهند»! حتی روزنامۀ راستگرای بیلد (Bild) با منتشر کردن تصاویر تعدادی از تظاهراتکنندگان، خواهان شناسایی و دستگیری «آشوبطلبان» شد. درست همان کاری که سایتهای متعلق به سپاه پاسداران در سال 88 علیه مردم معترض در ایران کردند، با همان ادبیات و همان ترفندها. به قول مائوتسهدون: مرتجعین، دنیا را با جنگهای امپریالیستی و ارتجاعی به آتش میکشند اما همینکه مردم برای دفاع از خود شمعی روشن کنند، فریاد واخشونتای مرتجعین بلند میشود! جالب این جا است که بخشی از خرده بورژوازی آلمان و هامبورگ نسبت به «خشونتهای» صورتگرفته از سوی تظاهرکنندگان بیمناک بود و دامنۀ محکومیت آن حتی به برخی از مدافعین نظام سرمایهداری در فضای مجازی ایرانی هم رسید. اما فقط کافی است نگاهی به لیست دعوتشدگان و حاضرین در اجلاس هامبورگ بیاندازید تا مضحک و البته بیشرمانه بودن این نگرانی بورژوازی و خرده بورژوازی حقیر چه از نوع آلمانی و چه ایرانی آن مشخص شود: ترامپ، پوتین، مرکل، تریسا می، اردوغان، شیخ سلمان و غیره. لیست کاملی از جنایتکاران جنگی و تبهکاران اقتصادی که فقط در یک قلم 300 هزار نفر مبتلا به وبا در جنگ یمن و 600 هزار کشته در جنگ سوریه را همین حالا در کارنامه دارند!
دسته ای از کمونیستهای طرفدارِ سنتز نوین باب آواکیان به شکلِ یک تشکل انترناسیونالیستی شامل رفقایی از آلمان، افغانستان، ترکیه، کردستان، ایران و آمریکا به مدت یک هفته به اَشکال مختلف به تبلیغ و ترویج ضرورت و امکان انقلاب کمونیستی در میان دهها هزار نفر از تودههای مردم و معترضین و تظاهرکنندگان پرداختند. بحث اساسیِ بلوک کمونیستی ما این بود که مبارزۀ مردم علیه نشست سران جی20 باید بخشی از پروسۀ راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی باشد و این کار، بدونِ در دست گرفتن و به کار بستن سنتز نوین کمونیسم امکانپذیر نیست. ما این پیام را با پیوند خوردن به مبارزۀ مردم در خیابان و در کنفرانسها، تجمعات، تحصنها، تظاهراتها، نشستهای شبانه و غیره به میان مردم بردیم و کوشیدیم با مبارزۀ زنده با دشمن، مردم را برای انقلاب تغییر داده و متحد و متشکل کنیم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر